1. Základní informace a údaje o populaci migrantů a etnických menšin, imigrační a integrační politika, atd

Z Czech Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Relevantní témata:
Koncepty a kategorie používané k identifikaci a označení migrantů a etnických menšin. 
Jejich stručný historický původ.
Souhrnné statistiky o současném obyvatelstvu. 
Sociálně-demografické charakteristiky jednotlivých skupin (věk, pohlaví, povolání, 
vzdělání, atd.).
Zákony a postupy určující postavení migrantů a etnických menšin a jejich status v    
hostitelské zemi. 
Postoje veřejnosti, politické klima a inter-etnické vztahy. 
Výzkumy týkající se integrace imigrantů v ČR.      

Terminologie / Terminology

Migrace globálně / Global migration

Vývoj migrace v českých zemích / Migration development in the Czech Republic

Počet cizinců v ČR a země jejich původu / Number of foreigners according to county of origin

Zaměstnávání cizinců / Employment of Foreigners

Integrační politika a integrace cizinců v ČR / Integration policy and integration of migrants

Legislativa k pobytu cizinců / Relevant legislation

Projekty

Postoje české veřejnosti k cizincům/Attitudes of the Czech public towards foreigners

Vztah Čechů k vybraným národnostem/Relation of the Czech population towards selected nationalities

Pobyt cizinců v České republice/Long-term stays of foreigners in the Czech Republic

Názory na přistěhovalectví/Public opinion on immigration

Webové stránky k migraci / Websites

Osobní nástroje