3. Zdravotnický systém a nárok migrantů a etnických menšin na zdravotní péči

Z Czech Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Příklady relevantních témat:  
Stručný nástin zdravotnického systému; právní nároky migrantů  
a etnických minorit na zdravotní péči se zvláštním zaměřením na 
pracující migranty, žadatele o azyl, uprchlíky, dlouhodobě 
domestikované  etnické minority a nelegální migranty.


Zdravotnický systém v ČR . Health system in the Czech Republic - brief summary in English is avalilable here [1]


Informace pro cizince o zdravotní péči v ČR naleznete v různých jazykových verzích také na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky zde [2]

Zdravotní pojištění cizinců/ Health insurance for foreign nationals

Zdravotní pojištění je u cizinců, dlouhodobě pobývajících v ČR, podmínkou vstupu do země a získání pracovního povolení. Část cizinců má nárok účastnit se veřejného zdravotního pojištění za stejných podmínek jako občané ČR, část má povinnost uzavřít komerční zdravotní pojištění. Možnost účastnit se veřejného zdravotního pojištění se odvíjí od pobytového statusu a zaměstnaneckého poměru [Zdravotnický systém v ČR]. Z hlediska účasti na veřejném zdravotním pojištění je rozdíl mezi cizinci ze státu EU a cizinci, kteří nejsou občany EU.


Nejaktuálnější informace o zdravotním pojištění cizinců v ČR přináší článek autorek Heleny Hnilicové a Karolíny Dobiášové , který je dostupný na stránkách Multikulturního centra Praha migraceonline.cz, Zdravotní pojištění cizinců v ČR. V článku se pojednává o zdravotním pojištěním cizinců v České republice a to zejména o pojištění u komerčních pojišťoven. Text nabízí přehled možností komerčního pojištění pro cizince v ČR i jeho limitů (například informace o výši pojistného a upozorění na výluky, při kterých náklady za zdravotní péči nejsou hrazeny).


Problematice dostupnosti zdravotní péče pro migranty v ČR se podrobně věnuje Marie Jelínková v článku Přístup (ne)legálních migrantů ke zdravotní péči (2007). Migrace online. Dostupné zde [3]

Zdravotní pojištění cizinců z EU . Health insurance for EU foreign nationals

Zdravotní pojištění cizinců ze států mimo EU . Health insurance for non EU foreign nationals

Cizinci se zvláštním statusem . Foreign nationals with special status

Health Care and Health Insurance for Foreigners in the CR

Comprehensive information in English is available on the website Home in the Czech Republic

Legislativa/ Legislation

Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v srpnu 2009 novou vyhlášku (MZČR/2009, Věstník číslo 6), která se týká plateb za zdravotní ošetření cizinců. Dle této vyhlášky nesmí být ceny za nutnou a neodkladnou zdravotní péči poskytnutou cizincům účtovány v tržních cenách, ale ve stejné výši, jakou proplácejí veřejné zdravotní pojišťovny. Znění celé vyhlášky naleznete zde [4] Relevantní informaci najdete zejména na straně 4.


Plné znění platných zákonů, vztahujícíh se k veřejnému zdravotnímu pojištění lze nalézt na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zde [5].


Projekty a příručky pro cizince o českém zdravotnictví. Guide books to Czech health care for foreign nationals

Osobní nástroje