5. Kvalita zdravotní péče: příklady „dobré praxe” tj. příklady zdravotnických služeb přizpůsobených potřebám migrantů a etnických menšin

Z Czech Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Příklady relevantních témat:

Opatření přijatá za účelem zlepšení efektivity poskytovaných služeb - například: „k migrantům přátelská“ či „kulturně citlivá“ péče, multikulturní ošetřovatelství, podpora zdraví zaměřená na specifické skupiny, využívání transkulturních poradců/prostředníků a „mezikulturních mediátorů“, zapojení uživatelů a širší komunity, atd.).

Všechny další aktivity zaměřené na poskytování zdravotní péče s ohledem na potřeby migrantů a etnických menšin.

Multikulturní ošetřovatelství / Multicultural nursing

Multikulturní ošetřovatelství se v ČR vyučuje v rámci bakalářských studijních programů ošetřovatelství na několika akademických pracovištích:

Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice Katedra ošetřovatelství - seznam vyučovacích předmětů

Lékařská fakulta Hradec Králové[1]

Lékařská fakulta University Palackého Olomouc [2]

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci [3]

Univerzita Tomáše Bati Zlín [4]


1.Lékařská fakulta UK Praha: povinně volitelný předmět "Multikulturní ošetřovatelství" je určen pro sudenty 3.4.5 ročníku všeobecného lékařství a zubního lékařství

Projekty

Publikace

Osobní nástroje