Souhrn

Z Czech Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zdravotně-sociální problémy, spojené s migrací a menšinovou etnickou příslušností, se zvlášť dotýkají určitých specifických skupin, z nichž některé jsou z hlediska právního statutu občany českého státu (např. čeští a moravští Romové), jiní nikoli (žadatelé o azyl, legální pracovníci, ilegální migranti apod.). Tyto skupiny se nacházejí v postavení, jež se vyznačuje jistou znevýhodněností oproti majoritní společnosti. Zahraniční výzkumy dokladují, že sociální situace a zdravotní stav migrantů jsou obvykle horší, mj. v důsledku vykořeněnosti, sociálního stresu, spojeného se změnou domova, kulturní adaptace, jazykové neznalosti, někdy i nedůvěry, předsudků a negativních stereotypů ze strany domácích obyvatel. Migranti a etnické menšiny se mohou nacházet v situaci sociální anomie (Emile Durkheim), která indikuje ztrátu závazných sociálních pravidel a norem. Výsledkem sociální anomie je hodnotové vakuum, jež může být podhoubím pro vznik mnoha zdravotních i sociálně patologických jevů a problémů (např. sebevražednosti, kriminality, alkoholové i jiné závislosti). Společnost musí usilovat o jazykovou, kulturní a sociální integraci těchto skupin, aby se zabránilo jejich uzavírání v nepřístupných kulturních a sociálních enklávách.

Osobní nástroje