Hlavní strana

Z Czech Wiki
Verze z 20. 12. 2012, 09:30; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Czech republic.png
Lf1-znak.png


MIGHEALTHNET - Informační síť o dobré praxi ve zdravotní péči pro migranty a etnické menšiny v Evropě


Vítejte na wiki - interaktivních webových stránkách o zdraví migrantů a menšin v České republice

Tyto stránky se průběžně inovují. Uživatelé mohou příspívat k jejich rozvoji a aktualizaci. Zde se dozvíte jak lze přidat příspěvek.

Welcome to the interactive webpage (wiki) for the health of migrants and minorities in the Czech Republic. The site is still under construction and users are warmly invited to contribute to its development.


Stránky České wiki jsou součástí projektu EU MIGHEALTHNET, jehož cílem je poskytnout zdravotníkům, politikům, vědcům i představitelům cizineckých komunit a etnických menšin snadno dostupný a průběžně aktualizovaný zdroj poznatků a zkušeností o zdraví, zdravotní péči a všech relevantních tématech, týkajících se migrantů a menšin v ČR. Stránky přispívají k vytvoření sítě odborníků a organizací zabývajících se touto problematikou a usnadňují vzájemnou vyměňu zkušeností. Projektu se účastní 17 evropských zemí. Českou republiku v projektu zastupuje 1.lékařská fakulta UK Praha.

Realizačním a koordinačním pracovištěm je Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva. Stránky vytvořily, udržují a průběžně aktualizují

PhDr. Helena Hnilicová, PhD a Mgr. Karolina Dobiášová

Informační brožura o projektu MIGHEALTHNET


Hnilicová, H., Dobiášová, K.:Zpráva o stavu zdraví a zdravotní péči pro migranty v ČR


State of Art Czech Republic. Version 1

WHO: How health system can addres health inequalitie linked to migration and ethicity


Obsah

Stránky zaměřené na specifická témata/ Pages for specific topics

1. Základní informace a údaje o populaci migrantů a etnických menšin, imigrační a integrační politika, atd (Background information on migrants and ethnical minorities, immigration and integration policies, etc.)

2. Zdravotní stav migrantů a etnických menšin a jeho determinanty (Health status of migrants and minorities)

3. Zdravotnický systém a nárok migrantů a etnických menšin na zdravotní péči (The health care system and the entitlement of migrants and minorities to health care)

4. Dostupnost zdravotní péče (Accessibility of health care)

5. Kvalita zdravotní péče: příklady „dobré praxe” tj. příklady zdravotnických služeb přizpůsobených potřebám migrantů a etnických menšin (Quality of care: Examples of ‘good practices’ developed to improve the matching of service provisions to the needs of migrants and minorities.)

6. Výzkumné ústavy a odborná pracoviště. Konference a semináře. Vzdělávací programy. Webové stránky k migraci. Časopisy. Experti a diskusní skupiny (Research centres, Centres of expertise, General reports and policy documents, journals, training programmes, E-mail groups etc.)


Doporučujeme specializovaný web a fórum o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy [1].


Migrace online.gif

Stránky zaměřené na specifické skupiny/Pages for specific groups

Souhrn (Summary)

Uprchlíci a žadatelé o azyl (Refugees and asylum seekers)

Nelegální migranti (Undocumented migrants)

Děti a mládež (Children and youth)

Vietnamci (Vietnamese in the Czech Republic)

Ukrajinci (Ukrainians in the Czech Republic)

Romové (Roma gypsies in the Czech Republic)

Co je účelem těchto webových stránek?/ What is the purpose of this site?

Sránky byly vytvořeny jako platforma pro shromažďování informací o zdraví migrantů a etnických menšin v České republice. Tvoří část projektu MIGHEALTHNET, který probíhá v 16 zemích a je finančně podporován Evropskou komisí - DG SANCO [2]. Více informací o projektu naleznete zde . Stránky by měly sloužit jako zdroj informací pro výzkumné pracovníky, odborníky z různých oblastí, politiky a všechny další uživatele zajímající se o problematiku zdraví migrantů a etnických menšin. Také vy můžete přidat další příspěvky do této databáze. Uvítáme, pošlete-li adresu těchto stránek dalším lidem, kteří by se o ně mohli zajímat.

Existuje také EU wiki, která je zaměřena obecně, a to na záležitosti a informace netýkající se jenom jedné určité země a kde jsou rovněž informace z mimoevropských zemí, které mají s migranty velké zkušenosti EU wiki. Národní wiki, vytvořené pro další země, jsou dostupné zde.

Jak lze přidat příspěvek? / How can I add material to the site

Pro více informací klikněte na nadpis!

Co může být umístěno na stránkách?/ What can be put on the site?

Můžete zde umístit články, odkazy na články (preferujeme odkazy s abstrakty článků), bibliografii, odkazy na další podobné stránky, názvy organizací a časopisů, příklady dobré praxe v poskytování zdravotní péče migrantům a etnickým menšinám a všechny další informace, které považujete za relevantní. Existuje také diskusní fórum a seznam kontaktů na osoby a organizace zajímající se o tuto oblast (viz téma 6).

K čemu budou tyto informace sloužit?/ What will the information be used for?

Na základě informací získaných z těchto stránek bude vytvořena souhrnná zpráva obsahující přehled současného stavu dané problematiky (v průběhu roku 2008). Tato zpráva (“state of art report”) bude vystavena na webu a distribuována na národní úrovni.

Pokud máte nějaký komentář či nápad, pošlete jej, prosím, e-mailem koordinátorovi projektu viz kontakt.

Jak vyhledávat?/ Searching the site

Existují dvě možnosti, jak vyhledávat materiály týkající se určitých témat. Jedna možnost je jít přímo na stránku, která nejvíce koresponduje s tématem. Ne všechna témata se však hodí pouze do jedné kategorie. Proto můžete pro vyhledávání využít také vyhledávací box nalevo. Když si budete přát vyhledat téma v dalších zemích, prosím, použijte "global search" v levém sloupci.

Portál České wiki

Najdete jej na navigačním panelu na levé straně. Jedná se o fórum pro veřejnou diskusi uživatelů wiki. Zde můžete publikovat své nápady a komentáře k obsahu stránek i k jejich využívání. Uvítáme, když se do diskuse zapojíte.

Aktuality/ Current events

Najdete je na navigačním panelu na levé straně. Na této stránce mohou být umístěna oznámení o seminářích, konferencích, publikacích, atd., které se týkají zdravotní péče a zdraví migrantů a etnických menšin.


Prohlášení/ Disclaimer

Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí. Obsah těchto stránek odpovídá názorům jejich autora a Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoliv užití informací, které se na nich nacházejí. Přečtěte si prosím toto prohlášení, týkající se užití stránek (v angličtině).

Osobní nástroje