Hoofdpagina

Uit Netherlands Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dutch flag for wiki1.jpg


MIGHEALTHNET - Informatienetwerk over 'good practice' in de gezondheidszorg voor migranten en minderheden in EuropaZonmwa.jpg
U heeft het Nederlandse portaal van de Europese database MIGHEALTHNET bereikt. Doel hiervan is om professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en vertegenwoordigers van
Zonmwtest2.jpg
migranten en etnische minderheden toegang te geven tot een dynamisch ontwikkelende bron van kennis.

Bezoekers worden van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van deze website. (Zie Hoe kan ik materiaal aan de site toevoegen?)


Inhoud

Onderwerpen

1. Achtergrondinformatie over migranten en minderheden in Nederland, het immigratie- en integratiebeleid e.d

(Background information on migrant and minority populations, immigration and integration policies, etc.)

2. Gezondheid van migranten en minderheden

(State of health of migrants and minorities)

3. Het gezondheidszorgsysteem en het recht van migranten en minderheden op gezondheidszorg

(The health care system and the entitlement of migrants and minorities to health care)

4. Toegankelijkheid van de gezondheidszorg

(Accessibility of health care)

5. Kwaliteit van de gezondheidszorg

(Quality of health care)

6. Expertise centra, algemene rapporten & beleidsdocumenten, tijdschriften, trainingsprogramma's, e-mail groepen, netwerken e.d

(Achieving change: centres of expertise, general reports and policy documents, journals, training programmes, e-mail groups etc.)


Groepen

Chinezen in Nederland (Chinese in the Netherlands)

Ghanezen in Nederland (Ghanians in the Netherlands)

Kaapverdianen in Nederland (Capeverdians in the Netherlands)

Kinderen en jeugd (Children and youth)

Marokkanen in Nederland (Moroccans in the Netherlands)

Molukkers in Nederland (People of Maluku Islands in the Netherlands)

Moslims in Nederland (Muslims in the Netherlands)

Ongedocumenteerde migranten (Undocumented migrants)

Oudere migranten (Older migrants)

Somaliërs in Nederland (Somalians in the Netherlands)

Surinamers in Nederland (Surinamse in the Netherlands)

Turken in Nederland (Turks in the Netherlands)

Vluchtelingen en asielzoekers (Refugees and asylum seekers)

Vrouwen (Women)


Uw vragen beantwoord

Wat is het doel van deze site?

Deze site is opgezet om informatie over de gezondheid van migranten en minderheden in Nederland te verzamelen. Het maakt deel uit van het project MIGHEALTHNETdat in 2007 - 2009 tot stand kwam met behulp van een subsidie van DG SANCO (Directoraat-Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van de Europese Commissie). Op dit moment zijn er websites in 20 Europese landen. Daarnaast is er een site voor algemene onderwerpen, die niet specifiek van toepassing zijn op een bepaald land.

Deze site is bedoeld als informatiebron voor iedereen die zich bezighoudt met de gezondheid van migranten en etnische minderheden. U wordt uitgenodigd uw eigen bijdragen hier aan toe te voegen en dit internetadres door te geven aan geïnteresseerden.

Hoe kan ik materiaal aan de site toevoegen?

Klik hier voor instructies.

Waar wordt de informatie voor gebruikt?

Informatie van de site is gebruikt als basis voor een “state of the art” rapport dat in april 2009 is geschreven.

Download Nederlandse versie

Download English version

Zoeken op de site

Er zijn twee manieren om materiaal over een bepaald onderwerp te vinden. Eén is om naar de pagina te gaan die het meest met het betreffende onderwerp correspondeert. Echter, niet alles past netjes in één categorie, dus u kunt ook de hele site doorzoeken door gebruik te maken van de zoekfunctie aan de linkerkant van de pagina.

Wanneer u een onderwerp wilt zoeken in alle wiki's (m.a.w. alle deelnemende landen en de algemene wiki), dan kunt u gebruik maken van de global search box onder de zoekfunctie aan de linkerkant van de pagina.

Aansprakelijkheid

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie. De inhoud van deze website geeft de mening van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig gebruik van deze informatie. Meer informatie (in het Engels) over de aansprakelijkheid m.b.t. het gebruik van de website

Persoonlijke instellingen